top of page
statut-f7e34960d19b28dd0ccb6f68957391e3.jpeg

Statut Kościoła

Społeczność Chrześcijańska Centrum organizacyjnie stanowi część Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, który działa w Polsce od prawie 100 lat (jest kontynuacją wspólnoty religijnej występującej uprzednio pod nazwami: Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ugrupowanie Kościoła Chrystusowego), Kościół Zborów Chrystusowych oraz Wspólnota Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej) i jest wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dz. A poz. 24).

bottom of page